EUROSORT. Hệ thống phân loại

EUROSORT. Hệ thống phân loại (EUROSORT. Classifying system)
EUROSORT. Hệ thống phân loại (EUROSORT. Classifying system) EUROSORT. Hệ thống phân loại (EUROSORT. Classifying system)

Mã. CLS201601

EUROSORT PIG có thể làm việc độc lập với máy tính riêng của mình hoặc liên lạc với bất kỳ phần mềm quản lý trang trại.
Phiên bản dành cho lợn vỗ béo. Cho phép chọn các động vật mà đạt trọng lượng giết mổ, tránh những căng thẳng trong khi tải động vật đến truck.Thus, tránh hình phạt của lò mổ và quản lý quá trình vỗ béo ở các khu vực chung của ăn và nghỉ ngơi.

Ngoài ra còn có phiên bản cừu

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin