ĂN HỆ THỐNG

ĂN HỆ THỐNG


Máng ăn, bộ định lượng thức ăn, bộ phân phối thức ăn tự động, hệ thống vận chuyển thức ăn dạng xoắn hoặc dây chuyền thức ăn, Xi lô có nắp nhẵn, Xi lô thép mạ kẽm và sợi thuỷ tinh...