THIẾT BỊ CHO GIA CẦM

THIẾT BỊ CHO GIA CẦM


Hiện nay, nhu cầu về ngành công nghiệp gia cầm ngày càng tăng trên thị trường, và để đáp ứng nhu cầu chúng ta cần kiểm soát môi trường toàn diện, kiểm soát thức ăn cũng như nước uống để tối đa hoá và tối ưu hoá kết quả và đầu tư, giảm tiêu thụ năng lượng.
Nâng cao hiệu quả sản xuất với các sản phẩm của chúng tôi như: máng ăn, máng uống, bộ phân phối thức ăn tự động, cân vv...