GIẢI THƯỞNG VỀ XUẤT KHẨU 2010

Kể từ năm 1979, phòng Thương Mại và Công Nghiệp của Zaragoza đã cho ra đời những giải thưởng về xuất khẩu, để công nhận những cống hiến và thành tích về xuất khẩu cho các công ty trên địa bàn tỉnh. Với mục đích khuyến khích tăng khối lượng xuất khẩu của Aragon ra quốc tế. Phòng Thương Mại và Công Nghiệp sẽ ghi chép lại lịch sử khối lượng xuất khẩu của các công ty, so sánh tỷ lệ xuất khẩu, tham dự hội chợ quốc tế ...để trao giải thưởng cho công ty xuất sắc nhất. Trong những năm gần đây, các công ty như General Motors España, SAICA, TAIM-TFG, BSH Electrodométicos hay Siemens đã nhận được giải thưởng này.

Và Eurogan đã vinh dự nhận được giải thưởng về xuất khẩu vào năm 2010.

Calidad Eurogan