TRIỂN LÃM NGÀNH CHĂN NUÔI

EUROGAN mặt tại hội chợ vật nuôi quan trọng nhất trên thế giới, để làm cho sản phẩm của họ được biết đến với khách hàng và đối mặt với những thách thức kinh doanh mới và đổi mới công nghệ. Ở đây bạn có thể nhìn thấy gian hàng của chúng tôi tại các hội chợ này.

IOWA CONGRESS 2018 2017 POULTRY INDIA, Hyderabad FIGAN 2017 Feira Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda (Pontevedra) Iowa Pork Congress 2017 Poultry India Exhibition 2016, Hyderabad 2016 EuroTier 2016 BRITISH 2016 CAHE 2016 CALCUTA 2016 VIETNAM 2016 FIMA 2015 IPPE 2014 CAHE 2013 CAHE 2013 FIMA 2012 EUROTIER 2011 EJEA DE LOS CABALLEROS 2011 FIMA 2010 EUROTIER 2010 EUROPORCINA 2010 ILDEX 2010 PORCIAMERICA 2010 VIVEUROPE 2010 WPE 2009 FIMA 2009 VIVASIA 2008 EXPOAVIGA 2008 INDAGRA 2008 VIVMOSCOW 2007 EUROTIER 2007 FIMA 2006 FIMA