THIẾT BỊ CHO LỢN

THIẾT BỊ CHO LỢN
Ăn gian mang thai và thai sản, rầy, vòi phun nước uống, nhà phân phối tự động thức ăn, gỗ thanh, lồng cho lợn, thức ăn cho heo nái mang thai ...