Chính sách chất lượng

EUROGAN luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, lấy chất lượng để cam kết với khách hàng, lấy thị trường làm định hướng, không ngừng cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ và thiết bị, đào tạo cán bộ, tạo môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng sự tin dùng và yêu cầu của khách hàng.

Calidad Eurogan

Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm được EUROGAN S.L thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm.
Việc quản lý cam kết cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm được thực hiện qua các nguyên tác sau:

Chính sách chất lượng này được thiết lập và thực hiện nghiêm ngặt. Ban giám đốc luôn xem xét, kiểm tra chính sách chất lượng, hệ thống và thực hiện đánh giá hàng năm. Ban giám đốc đã ký.