EUROSORT. Hệ thống phân loại

EUROSORT. Hệ thống phân loại (EUROSORT. Classifying system)
EUROSORT. Hệ thống phân loại (EUROSORT. Classifying system for sheep) EUROSORT. Hệ thống phân loại (EUROSORT. Classifying system for sheep)

Mã. CLS201601

EUROSORT có thể làm việc độc lập với máy tính riêng của mình hoặc liên lạc với bất kỳ phần mềm quản lý trang trại.
Phiên bản dành cho cừu. Cho phép làm việc với nhận dạng điện tử của động vật (dạ cỏ Bolus), tăng trọng hàng ngày, theo dõi tình trạng cơ thể, hoặc có được dữ liệu từ sản lượng sữa khác biệt trọng lượng.

Ngoài ra còn có phiên bản thịt heo

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin