Silo có đầu

Silo có đầu (Silo outlet box)
Silo có đầu (Silo 1 outlet box) Silo có đầu (Flexible auger and silo box shaft) Silo có đầu (Silo box double feed)

Mã. 15510 / 15520 / 15530 / 15540

Hộp Output 1, 2, 3 hoặc 4 đầu ra. Với đường kính lối ra 55, 75, 90 và 125 mm. Khả năng có hoặc không có đầu hoop hoop. Được làm bằng nhựa chất lượng cao và thớt không gỉ.
Khả năng đặc biệt của hộp thực phẩm đôi và hộp đôi (tất cả các kích cỡ), xem kết quả đầu ra
Nhiều hộp trục và linh hoạt ống xoắn ốc 45-55 mm., 75 mm., 90 mm. và / hoặc 125 mm.
Các mã của hộp được gọng, nếu muốn không vành, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin