Phân phối thức ăn chăn nuôi lợn nái

Phân phối thức ăn chăn nuôi lợn nái (Sow feed dispenser)
Phân phối thức ăn chăn nuôi lợn nái (Sow feed dispenser) Phân phối thức ăn chăn nuôi lợn nái (Sow feed dispenser) Phân phối thức ăn chăn nuôi lợn nái (Sow feed dispenser)

Mã. 42007DISPENSA

Dễ dàng điều chỉnh. Quy chế bằng tay, bằng trực giác và dễ dàng.
Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ.
Dễ dàng cơ chế: khi lợn nái lượt truy cập các nút, các thức ăn được phân phối. Nếu không có cơ chế điện.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin