Mấu inox.

Mấu inox. (Stainless steel hinges)

Mã. 4105

Mấu inox.
Dễ dàng lắp ráp.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin