Tấm nhựa PVC dành cho lợn nái chửa và lợn con cai sữa

Tấm nhựa PVC dành cho lợn nái chửa và lợn con cai sữa (PVC divider for farrowing and weaning)
Tấm nhựa PVC dành cho lợn nái chửa và lợn con cai sữa (PVC

Mã. 4109 / 4110 / 4112 / 41110 / 4113H / 4144H / 41160 / 41161 / 41159

Sử dụng nhựa PVC chất lượng cao
Dộ dày 35mm.
Kích thước 55x35, 100x35, 150x35, 200X35, 250X35, 500X35 Y 700X35.
Có thể cắt tấm theo kích thước yêu cầu.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin