Bộ điều khiển điện tử ống khói

Bộ điều khiển điện tử ống khói
regulador-chimenea-2.jpg

Mã. CLAPETA500AUTO / CLAPETA560AUTO / CLAPETA630AUTO

Bộ điều khiển điện tử ống khói nắp 500, 560 hoặc 630 mm.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin