Mô tơ giảm tốc

Mô tơ giảm tốc (Motoreducers)
Mô tơ giảm tốc (Motoreducers) Mô tơ giảm tốc (Motoreducers) Mô tơ giảm tốc (Motoreducers)

Mã. 1400 Reductores / 14310 Trifásico / 14110 Monofásico

Mô tơ giảm tốc
Mô tơ giảm tốc từ 0,5 tới 1,5 CV, có một pha hoặc ba pha, từ 150, 300, 600 và 800 r.p.m

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin