Cân dành cho silo

Cân dành cho silo (Silo scale)

Mã. 45108 / 45109

45108.
Cân dành cho silo tơi 20.000kgs.
45109.
Cân dành cho silo tơi 24.000kgs.
Bao gồm:
4 tế bào tải + hỗ trợ
1 chỉ số đặc biệt cho silo (cho 1 hoặc 2 silo)
1 ngã ba hộp + cáp

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin