Cân treo điện tử HG20

Cân treo điện tử HG20 (Poultry hook scale HG20)

Mã. 45113

Cân treo điện tử HG20

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin