Cân điện tử

Cân điện tử (Electronic poultry scale)
Cân điện tử (Electronic poultry scale)

Mã. 45111 / 45112

Cân điện tử CS 205
Cân điện tử CS 850

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin