Máng uống dạng chuông

Máng uống dạng chuông (Bell drinker)

Mã. 1650

Máng uống dạng chuông

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin