Máng uống

Máng uống (Drip cup)

Mã. 160201

Bát phục hồi gà, gà mái, gà, cá vược, vịt và các loài chim khác.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin