Multimatic

Multimatic (Multimatic. Ground feeder rain mode distributor)
Multimatic (Multimatic. Ground feeder rain mode distributor) Multimatic (Ground feeder rain mode distributor. Multimatic.) Multimatic (Multimatic. Ground feeder rain mode distributor)

Mã. 13000 / 13001

Trung chuyển mặt đất chế độ mưa phân phối
Đặc biệt chỉ định cho các nhà lai tạo
Hữu ích trong các loại chim
Quy mô chính xác tuyệt vời
công suất Hopper: 170 hoặc 250 Kgs
0,5 H.P moreducer và 600 R.P.M
Birds cho Multimatic: 1.500

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin