Bộ chuyển đổi

Bộ chuyển đổi (Feed transfer box)
Bộ chuyển đổi (Feed transfer box) Bộ chuyển đổi (Feed transfer box) Bộ chuyển đổi (Silo box shaft and flexible spiral)

Mã. 1525 / 15250 / 1526 / 1527 / 1528

Chuyển đơn vị 55, 60, 75, 90 và 125 mm. đường kính. Với khả năng cảm biến thất nghiệp
Nhiều hộp trục và linh hoạt ống xoắn ốc 45-55 mm., 75 mm., 90 mm. và / hoặc 125 mm.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin