Phễu 100kg

Phễu 100kg (100 KG. hopper)
Phễu 100kg (Lower piece silo box LIDER and metallic tube 3 mtrs.)

Mã. 1205 / 1206 / 500104 / 120502 / 120503

100 Kgs. phễu.
Hạ mảnh silo hộp Lider 1 ổ cắm 45/55 cho phù hợp với phễu.
Ø45 mm. ống kim loại 3 tấn. dài mà không có lỗ.
Ø45 mm. ống kim loại 3 tấn. dài với 3 lỗ (1 lỗ / tấn).
Ø45 mm. ống kim loại 3 tấn. dài với 4 lỗ (1 lỗ 0,75 tấn)

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin