Máng ăn plus dành cho gà "LÍDER PLUS"

Máng ăn plus dành cho gà

Mã. COMASPLPB000

Máng ăn tự động cho gia cầm, được đặt trên sàn, thức ăn được cấp từ 4 lỗ ở các góc giúp gia cầm ăn dễ dàng từ ngay những ngày đầu.
Được làm từ nhựa chất lượng cao, đảm bảo

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin