Ròng rọc

Ròng rọc
polea-2.jpg polea-3.jpg

Mã. 19501 / 19502 / 19503 / 19507 / 19510 / 19511 / 19512 / 19514 / 19515 / 1950001 / 1950002

Có nhiều đường kính khác nhau Ø 60 Y Ø 90 mm.
Dành cho dây tới 10mm

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin