Chuồng mạ kẽm cho lợn nái đẻ

Chuồng mạ kẽm cho lợn nái đẻ (Gestation cages)
Chuồng mạ kẽm cho lợn nái đẻ (Gestation cage) Chuồng mạ kẽm cho lợn nái đẻ (Gestation cage) Chuồng mạ kẽm cho lợn nái đẻ (Gestation cage)

Mã. 4011EU / 4012EU / 4013EU01 / 4013EU02 / 4013EU03

Ống mạ kẽm đẻ trứng, máng mỡ kẽm. Ø20 và ø16 mm, lứa đẻ Iberia mạ kẽm ø32 mm.

Tham khảo tiêu đề và khả năng đo lường.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin