Quay tay

Quay tay (Manual turning)
Quay tay (Manual turning)

Mã. 1900 / 1901 / 1902 / 1905

Tay kéo
Loại C300, C545 và C900
Kích thước: 300x170x155 mm.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin