(Bird Mesh and plastic cap)

Mã. 39500 / 39501 / 39502 / 39551

Lưới chắn. Chiều rộng 0,80 – 1 – 1,20 và 1,50
Dễ dàng lắp đặt. Đặt làm theo kích thước yêu cầu
Nắp nhựa

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin