Cửa sổ PVC với kính đơn và kính kép

Cửa sổ PVC với kính đơn và kính kép (PVC window)

Mã. 39202 / 39204 / 39204CD

Cửa sổ PVC với kính đơn và kính kép
Kích thước 1200X600 và 1000X800
Có thể đặt theo kích thước yêu cầu

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin