Lắp đặt dễ dàng

Lắp đặt dễ dàng (Rubber ball for flush)

Mã. 44910 / 44911 / 44912

Lắp đặt dễ dàng
Quả cầu dùng cho xử lý nước thải Kích thức Ø 150, Ø 200 và Ø 250

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin