Eurofeed

Eurofeed (EUROFEED. Automatic feeding station for sows)
Eurofeed (EUROFEED. Automatic feeding station for sows) Eurofeed (EUROFEED. Automatic feeding station for sows)

Mã. EFS201601

EUROGAN đặt tại các dịch vụ của ngành chăn nuôi hệ thống của mình mới cho ăn tự động, EUROFEED, cho sự kiểm soát cá nhân và quản lý của lợn nái mang thai đặt trong một nhóm, làm việc sử dụng các công nghệ mới nhất.
kiểm soát cá nhân, phân loại / đánh dấu, màn hình cảm ứng, tùy chọn có trọng lượng...

TRONG THIẾT KẾ NHÀ SẢN XUẤT

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin