Cửa để vỗ béo

Cửa để vỗ béo (Door for fattening)
Cửa để vỗ béo (Door for fattening) Cửa để vỗ béo (Door for fattening) Cửa để vỗ béo (Doors for fattening farms of polypropylene and/or PVC.)

Mã. 41260 / 41250

Cửa cebadero polypropylene và / hoặc PVC.
Đơn giản và trực quan hệ thống khóa. Khả năng mở cả hai bên.
mở đầu cho dễ dàng xử lý và thông thoáng tối ưu.
Phụ kiện làm bằng thép không gỉ AISI 304, trong đó cung cấp cho nó kháng tuyệt vời và Độ bền.
chất dẻo nguyên liệu kháng lớn và chất lượng.
Thiếu cân.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin