Biết uống Một Chút béo

Biết uống Một Chút béo (Fattening drinker)
Biết uống Một Chút béo (Fattening drinker)

Mã. 43101 / 431010

Anchorage. Hai điểm neo vào tường thêm một điểm tùy chọn kém hơn.
Thánh núm vú thép. Cung cấp lượng nước cần thiết cho động vật. tiết kiệm nước.
Ergonomic. Thiết kế cho phép truy cập miễn phí cho động vật.
Quy định ống và cố định. Cho phép điều chỉnh độ cao của núm vú từ phần trán.
Được sản xuất từ polypropylene chất lượng cao, điều này mang lại cho sức đề kháng tuyệt vời và độ bền.
Bao gồm: Rượu + Núm vú + Vít cho quy ống + downpipe st. thép 1/2 ", 1 m. dài.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin