Trung chuyển bê tông NORMA

Trung chuyển bê tông NORMA (Polymer concrete channel feeder NORMA)

Mã. 420201 / 420201-T

Polymer trung chuyển kênh bê tông NORMA (1,20 m.)

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin