Phễu vỗ béo tròn

Phễu vỗ béo tròn (Circular fattening hopper)
Phễu vỗ béo tròn (Circular fattening hopper) Phễu vỗ béo tròn (Circular fattening hopper)

Mã. 42117EU1350 / 42117EU1100

Điều chỉnh bằng một tay, một cách intituve và dễ dàng. Nó có 4 vị trí điều chỉnh bên cạnh một người đặc biệt để làm sạch.
Tích hợp cơ chế không thể phá vỡ.
Cố định vào tường. Bền và dễ dàng phù hợp.
Được làm bằng kháng và độ bền vật liệu cao.
2 kích thước có sẵn.
Khả năng hệ thống nước.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin