Cai sữa chảo với phễu

Cai sữa chảo với phễu (Weaning pan with hopper)
Cai sữa chảo với phễu (Weaning pan with hopper. Stainless steel hook for fixation to slat) Cai sữa chảo với phễu ()

Mã. COMP3PTDT000

Với phễu và không phễu.
móc thép không gỉ cho cố định để SLAT.
Quy chế bởi một mặt, trực quan và đơn giản.
Nó không rỉ sét, nó tránh được việc cắt giảm của các loài động vật và có độ bền tuyệt vời.
Được làm bằng polypropylene chất lượng cao, trong đó có một sức mạnh tuyệt vời và độ bền

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin