Phân phối điện

Phân phối điện (EUROFAR. Electronic doser)
Phân phối điện (EUROFAR. Electronic doser) Phân phối điện (EUROFAR. Electronic doser) Phân phối điện (EUROFAR. Electronic doser)

Mã. 4008SPDA1SO / 4008CPDA1CO

Doser điện tử mới này được trang bị với một bộ cảm biến trong máng cho phép để truyền tải các thông tin về hành vi tiêu dùng của các lông bàn chải để một phần mềm quản lý tập trung. Với các thiết bị phân phối điện tử của người nông dân có thể tùy chỉnh và tối ưu hóa việc nuôi lông một cách đơn giản và hiệu quả.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin