Góc

Góc (Chain disk corner with clips)
Góc (Transparent Chain disk corner with clips) Góc (Stainless steel corner)

Mã. 42575 / 42580 / 42581

- Chuỗi đĩa góc với clip Ø60-EU.
- Transparent chuỗi đĩa góc với clip Ø60 - EU.
- Thép góc không rỉ.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin