Hệ thống chuỗi liên kết

Hệ thống chuỗi liên kết (Chain link)

Mã. 425516

Phụ kiện cho hệ thống dây chuyền băng tải.
- Mắt xích.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin