Kết nối silo

Kết nối silo (Silo connection)

Mã. 425603

Kết nối của polyester silo cho máy chuỗi với đổ nước.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin