Cone cho hộp

Cone cho hộp (Cone for box with ring)
Cone cho hộp (Cone for box without ring)

Mã. 155000 / 155001

Hình nón có hoặc không có vòng Ø 440mm.
Nội thất thích hợp với mọi mô hình của silo polypropylene với điều trị tia cực tím.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin