Phụ kiện

Phụ kiện (S. steel clamp W2)
Phụ kiện (S.steel clamp W2 for silo) Phụ kiện (Galvanized telescopic spring) Phụ kiện (S.steel hook for tube - Plastic/S.steel connection silo box tube)

Mã. 821011 / 821001 / 151506 / 19185

Phụ kiện cho việc lắp đặt các hệ thống truyền tải điện.
· W2 INOX ỐNG CLAMP AMARRE.
· CLAMP TRỤC HITCH INOX W2.
· DOCK mạ kẽm TELESCÓPICO.
· Brace CHO ỐNG INOX.
· CAP NHỰA ỐNG NỐI.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin