Ròng rọc kim loại

Ròng rọc kim loại (Metal downpipe chain system)

Mã. 1012 - 1013 - 1014 - 1015

Phụ kiện cho hệ thống vận chuyển thức ăn chuỗi.
- Khô kim loại mạ kẽm.
ĐO.
Ø70 đến 1,4 mét
Ø60 đến 1,4 mét
Ø70 đến 0.7 mét
Ø60 đến 0.7 mét

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin