Chuỗi ống

Chuỗi ống (Chain for chain system pipe)

Mã. 425610-04

Chuỗi ống Ø 60mm
Ø Khay kéo bằng nhựa dẻo cao 45mm.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin