Sinh khối

Sinh khối (Biomass)
Sinh khối (Biomass)

Mã. BI065 / BI0100 / BI0150 / BI0200 / BI0250 / BI0325 / BI0400 / BI0500 / BI0650 / BI0800 / BI01000 / BI01200 / BI01600 / BI02000 / BI02500

Sơ đồ hoạt động và các thành phần:
1. Buồng đốt
2. Ống trao đổi ngang
3. Xi lô
4. Đốt bề mặt
5. Chuyển đổi nhiên liệu
6. Hộp khói
7. Mở rộng cửa để làm sạch và bảo trì
8. Đế

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin