Clo

Clo (Chlorne constant dosage)

Mã. 49310

Chlorine liều lượng không đổi.
Mẫu FCOD 07.003.
Kích thước. 178,7x91x5x159x5 mm.
Cân nặng. 1,80 kg.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin