Thiết bị làm sạch

Thiết bị làm sạch (Cleaning equipment)

Mã. 6400100 / 6400101 / 6400150 / 6400151 / 6400154 / 6400170 / 6400215 / 6400221 / 6400226 / 6400230 / 6400281 / 6400300 / 6400350 / 6400400

Điện máy giặt nước lạnh.
Kích thước: 90x55x50 mm. / 65x45x50 mm.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin