Thiết bị làm sạch

Thiết bị làm sạch (Cleaning equipment)

Mã. 6401150 / 6401170 / 6401215 / 6401221 / 6401228

Điện máy giặt nước nóng.
Kích thước: 1015x580x840 mm. / 1110x660x940 mm.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin