Bảng nhựa

Bảng nhựa (Plactic panel)

Mã. 343900

Nỗ lực khan hiếm cần thiết để cài đặt, điều khiển và bảo trì dễ dàng.
Hệ thống làm mát này được dựa trên hiệu ứng bốc hơi, và do đó sử dụng chủ yếu ở các vùng khí hậu với mùa hè nóng và khô.
Nhiệt độ càng cao, và thấp hơn mức độ của độ ẩm tương đối trong không khí, lớn hơn tác dụng làm mát.
Panels có thể sử dụng cho bất kỳ hệ thống. Dễ dàng làm sạch. cuộc sống dài hơn cellulose. Hiệu suất tốt hơn. Nhiều tài liệu mạnh mẽ và khả năng chống tia UV.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin