Bảng cellulose

Bảng cellulose (Cellulose panel)

Mã. 343800 / 343801 / 343802 / 343803 / 343804 / 343805 / 343806 / 343810 / 343811 / 343812 / 343813 / 343814 / 343815 / 343816 / 343819

Hệ thống làm mát bay hơi bao gồm làm cho không khí không bão hòa đi qua một bề mặt ẩm ướt (panel), để mất nó như gần càng tốt đến điểm bão hòa, do đó làm giảm nhiệt độ của tòa nhà.
Tham khảo ý kiến các biện pháp.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin