Máy thổi khí nóng

Máy thổi khí nóng (Hot air blower)

Mã. 332010 / 332011

332010
Không khí thổi nóng nhãn GEOSS 85 KW, khí đốt tự nhiên.
332011
Không khí thổi nóng tự động GEOSS 85 KW, khí đốt tự nhiên.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin